Anslag: Socialnämndens arbetsutskott 2024-06-07

Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-06-07

Paragrafer: §§ 52-58

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-07

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-01

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström