Anslag: Infrastruktur- och servicenämnden 2024-05-30

Instans: Infrastruktur- och servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2024-05-30

Paragrafer: §§ 56-77, v arav § 68 omedelbart justerad

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-07

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-01

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid infrastruktur- och serviceförvaltningens kansli

Sekreterare: Kristina Larsson

Länk till protokoll infrastruktur- och servicenämnden 2024-05-30 Pdf, 4 MB.