Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2024-06-05

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2024-06-05

Paragrafer: §§ 263-293

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-05

Datum när anslaget tas ned: 2024-06-27

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström