Anslag: Kommunstyrelsen 2024-06-03

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2024-06-03

Paragrafer: §§ 134-165 varav § 154 omedelbart justerad

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-05

Datum när anslaget tas ned: 2024-06-27

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstyrelseförvaltningens kansli

Sekreterare: Lisa Nilsson