Anslag: Infrastruktur- och servicenämdnens arbetsutskott 2024-06-04

Instans: Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-06-05

Paragrafer: §§ 22-24

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-05

Datum när anslaget tas ned: 2024-06-27

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid infrastruktur- och serviceförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén