Anslag: Socialnämnden 2024-05-30

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-05-30

Paragrafer: §§ 88-114

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-03

Datum när anslaget tas ned: 2024-06-25

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström

Länk till protokoll Socialnämnden 2024-05-30 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.