Anslag: Omedelbart justerad paragraf § 154 Kommunstyrelsen 2024-06-03

Instans: Kommunsstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2024-06-03

Paragrafer: § 154

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-03

Datum när anslaget tas ned: 2024-06-25

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstyrelseförvaltningens kansli

Sekreterare: Lisa Nilsson