Anslag: Miljö- och byggnadsnämnden 2024-05-29

Instans: Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-05-29

Paragrafer: 68-77

Datum när anslaget sätts upp: 2024-05-31

Datum när anslaget tas ned: 2024-06-24

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt hos avdelning miljö och bygg

Sekreterare: Kristina Larsson