Anslag: Omedelbart justerad paragraf § 68, Infrastruktur och servicenämnden 2024-05-30

Instans: Infrastruktur- och servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2024-05-30

Paragrafer: § 68

Datum när anslaget sätts upp: 2024-05-30

Datum när anslaget tas ned: 2024-06-21

Förvaringsplats för protokollet: Protokollet förvaras digitalt hos infrastruktur- och serviceförvaltningen.

Sekreterare: Kristina Larsson