Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2024-05-28

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2024-05-28

Paragrafer: § 262

Datum när anslaget sätts upp: 2024-05-28

Datum när anslaget tas ned: 2024-06-19

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström