Anslag: Barn- och utbildningsnämnden 2024-05-22

Instans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-05-22

Paragrafer: 71-84

Datum när anslaget sätts upp: 2024-05-27

Datum när anslaget tas ned: 2024-06-18

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens kansli

Sekreterare: Andreas Aspgren