Anslag: infrastruktur- och servicenämnden 2024-03-27

Instans: Infrastruktur- och servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2024-03-27

Paragrafer: §§ 24-39

Datum när anslaget sätts upp: 2024-04-05

Datum när anslaget tas ned: 2024-04-27

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid infrastruktur- och serviceförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén