Anslag: Socialnämnden 2024-03-27

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-03-27

Paragrafer: §§ 50-53, 55-66, 68-69

Datum när anslaget sätts upp: 2024-04-02

Datum när anslaget tas ned: 2024-04-24

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström

Länk till protokoll Socialnämnden 2024-03-27 Pdf, 1.9 MB.