Anslag: Kommunfullmäktige 2024-03-25

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

Paragrafer: 48-63

Datum när anslaget sätts upp: 2024-03-28

Datum när anslaget tas ned: 2024-04-19

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstyrelseförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström

Länk till Protokoll kommunfullmäktige 2024-03-25 Pdf, 2.1 MB.