Anslag: Samhällsbyggnadsutskottet 2024-03-25

Instans: Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum: 2024-03-25

Paragrafer: §§ 25-36 varav § 33 omedelbart justerad

Datum när anslaget sätts upp: 2024-03-27

Datum när anslaget tas ned: 2024-04-18

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstyrelseförvaltningens kansli

Sekreterare: Lisa Nilsson