Anslag: Omedelbart justerad paragraf § 54 Socialnämnden 2024-03-27

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-03-27

Paragrafer: § 54

Datum när anslaget sätts upp: 2024-03-27

Datum när anslaget tas ned: 2024-04-18

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström