Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2024-03-26

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2024-03-26

Paragrafer: 123-144

Datum när anslaget sätts upp: 2024-03-26

Datum när anslaget tas ned: 2024-04-17

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström