Anslag Räddningsutskottet 2024-03-18

Instans: Räddningsutskottet

Sammanträdesdatum: 2024-03-18

Paragrafer: §8 - §9

Datum när anslaget sätts upp: 2024-03-27

Datum när anslaget tas ned: 2024-04-17

Förvaringsplats för protokollet: Räddningstjänsten

Sekreterare: Elisabeth Bergman