Anslag: Omedelbart justerad paragraf § 32 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-12

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-02-12

Paragrafer: § 32

Datum när anslaget sätts upp: 2024-02-12

Datum när anslaget tas ned: 2024-03-05

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstyrelseförvaltningens kansli

Sekreterare: Lisa Nilsson