Anslag: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2024-02-07

Instans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2024-02-07

Paragrafer: 14-21

Datum när anslaget sätts upp: 2024-02-09

Datum när anslaget tas ned: 2024-03-04

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt hos arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens kansli

Sekreterare: Andreas Aspgren