Anslag: Omedelbart justerad paragraf § 33 Samhällsbyggnadsutskottet 2023-11-20

Instans: Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum: 2023-11-20

Paragrafer: § 33

Datum när anslaget sätts upp: 2023-11-20

Datum när anslaget tas ned: 2023-12-12

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt hos kommunstabens kansli

Sekreterare: Lisa Nilsson