Anslag: Kultur- och fritidsnämnden 2023-11-15

Instans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-11-15

Paragrafer: §§ 124-139

Datum när anslaget sätts upp: 2023-11-21

Datum när anslaget tas ned: 2023-12-13

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén