Anslag Räddningsutskottet 2023-11-13

Instans: Räddningsutskottet

Sammanträdesdatum: 2023-11-13

Paragrafer: § 15 -§ 19

Datum när anslaget sätts upp: 2023-11-22

Datum när anslaget tas ned: 2023-12-13

Förvaringsplats för protokollet: Räddningstjänsten

Sekreterare: Elisabeth Bergman

LÄNK TILL FIL Pdf, 794.7 kB.