Anslag: Arbetsmarknads- och gymnasienämnden 2023-11-14

Instans: Arbetsmarknads- och gymnasienämnden

Sammanträdesdatum: 2023-11-14

Paragrafer: 30-40

Datum när anslaget sätts upp: 2023-11-16

Datum när anslaget tas ned: 2023-12-08

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid barn- och utbildningsförvaltningens kansli

Sekreterare: Andreas Aspgren