Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2023-11-14

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2023-11-14

Paragrafer: § 502

Datum när anslaget sätts upp: 2023-11-14

Datum när anslaget tas ned: 2023-12-06

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström