Anslag: Socialnämndens arbetsutskott 2023-11-09

Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-11-09

Paragrafer: §§ 93-100

Datum när anslaget sätts upp: 2023-11-13

Datum när anslaget tas ned: 2023-12-05

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström