Anslag: Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott 2023-11-09

Instans: Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-11-09

Paragrafer: §§ 56-63

Datum när anslaget sätts upp: 2023-11-13

Datum när anslaget tas ned: 2023-12-05

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid stadsbyggnadsförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén