Anslag: Gemensam kost- och servicenämnd 2023-11-07

Instans: Gemensam kost- och servicenämnd

Sammanträdesdatum: 2023-11-07

Paragrafer: §§ 27-34

Datum när anslaget sätts upp: 2023-11-15

Datum när anslaget tas ned: 2023-12-07

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid fastighets- och serviceförvaltningens stab, Piteå kommun

Sekreterare: Helena Eriksson