Anslag

Instans: Räddningsutskottet

Sammanträdesdatum: 2023-05-16

Paragrafer: §9-§11

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-24

Datum när anslaget tas ned: 2023-06-14

Förvaringsplats för protokollet: Räddningstjänsten

Sekreterare: Elisabeth Bergman