Anslag: Kommunstyrelsens protokoll 2023-03-13

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-03-13

Paragrafer: §§ 67-96

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-16

Datum när anslaget tas ned: 2023-04-07

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli.

Sekreterare: Kristina Larsson

Kommunstyrelsens protokoll 2023-03-13 Pdf, 4.6 MB.