Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2023-03-15

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2023-03-15

Paragrafer: §§ 81-100

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-15

Datum när anslaget tas ned: 2023-04-06

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström