Anslag

Instans: Styrelsemöte Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Sammanträdesdatum: 2023-02-28

Paragrafer: §1-§15

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-14

Datum när anslaget tas ned: 2023-04-03

Förvaringsplats för protokollet: os Förbundschefen Lotte Zetterström, adress: Skeppsbrogatan 6, 972 38 Luleå.

Sekreterare: Lotta Zetterström

LÄNK TILL FIL Word, 93.5 kB.