Anslag: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2023-03-08

Instans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-03-08

Paragrafer: § 3-4

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-10

Datum när anslaget tas ned: 2023-04-01

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén