Anslag: kommunfullmäktige

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2023-01-04

Paragrafer: §§ 1-15

Datum när anslaget sätts upp: 2023-01-04

Datum när anslaget tas ned: 2023-01-26

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström

LÄNK TILL FIL Pdf, 914 kB.