Anslag: Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-16

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-01-16

Paragrafer: §§ 1-43

Datum när anslaget sätts upp: 2023-01-19

Datum när anslaget tas ned: 2023-02-10

Förvaringsplats för protokollet: förvaras digitalt vid kommunstabens kansli.

Sekreterare: Kristina Larsson

Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-16 Pdf, 3.6 MB.