Anslag: Omedelbart justerad paragraf § 12 Socialnämndens arbetsutskott 2023-01-12

Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-01-12

Paragrafer: § 12

Datum när anslaget sätts upp: 2023-01-12

Datum när anslaget tas ned: 2023-02-03

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström