Anslag: Barn- och utbildningsnämnden 2023-01-09

Instans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-01-09

Paragrafer: 1

Datum när anslaget sätts upp: 2023-01-10

Datum när anslaget tas ned: 2023-02-01

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt hos barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare: Andreas Aspgren