Anslag: Meddelande om granskningsutlåtande för detaljplan för del av Rutvik 14:17 mfl. Rutviks arbetsplatsområde

De synpunkter som har inkommit under granskningstiden har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.

Upprättat granskningsutlåtande finns tillgängligt på Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/planer Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av Rutvik 14:17 m.fl., Rutviks arbetsplatsområde har överlämnats för politiskt antagande i kommunfullmäktige.