Anslag: Styrelsemöte Samordningsförbundet Pyramis 20190517

Samordningsförbundets styrelse

Sammanträdesdatum: 2019-05-17

Paragrafer: § 15-28

Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-24

Datum då anslaget tas ned: 2019-07-17

Förvaringsplats för protokollet: AMF, Skeppsbrogatan 6

Sekreterare: Åsa Snårbacka

Länk till protokoll för styrelsemöte 20190517