Enkät uppföljning av Luleå kommuns styrning

När du deltar i vår enkät är du anonym. Vänligen fyll i svaren nedan.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.