Samlande och stadsnära byar

I områdesrekommendationerna ("Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden") har ett antal byar pekats ut som samlande och stadsnära. Dessa ska stärkas på olika sätt.

Samlande byar

  • Råneå - i området ska ny bebyggelse samt åtgärder för friluftsliv och naturupplevelser prioriteras.
  • Antnäs - ska stärkas som samlande by genom att befintlig service upprätthålls och utvecklas.
  • Persön - ska stärkas som samlande by genom att befintlig service upprätthålls och utvecklas.

Stadsnära byar

  • Södra Sunderbyn - ska stärkas som stadsnära by genom förtätning.
  • Rutvik - ska stärkas som stadsnära by genom förtätning och förbättrad kollektivtrafik.
  • Björsbyn - ska stärkas som stadsnära by genom förtätning av bebyggelsen och förbättrad kollektivtrafik.
  • Bensbyn - ska stärkas som stadsnära by genom förtätning och förbättrad kollektivtrafik.
  • Hertsölandet - ska successivt utvecklas för att bli en stadsnära by.
  • Kallax - ska stärkas som stadsnära by genom förbättrade kommunikationer till stadsbygden i form av en gång- och cykelväg längs väg 580.
  • Karlsvik - framtida mark- och vattenanvändning i Karlsvik ska utredas.