Utveckling av stadsdelar, byar och vattenområden

Förutom de sex programmen har det också tagits fram områdesrekommendationer för Luleå, dokumentet "Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden".

Detta dokument innehåller områdesrekommendationerna för Luleå stad och landsbygd samt vattenområden. Det innebär att här finns konkreta planer på områdesnivå vad som ska göras i stadsdelar, samlande byar och större vattenområden. Syftet är att ge en vägledning vid planering och beslutsfattande genom att ta ställning till vilka övergripande intressen som är viktigast i de olika områdena.

Dokumentet är en gemensam bilaga till de sex programmen som ska visa Luleå kommuns mål och strategiområden till 2020 utifrån Vision Luleå 2050.

Programmen inklusive detta dokument samt Riktningarna utgör kommunens översiktsplan.

Läs om planerna för området där du bor

Nedan kan du läsa områdesrekommendationerna uppdelade per område. Finns inte ditt område med, läs om det som ligger närmast.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Områdesrekommendationer Antnäs.pdf 1 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Bensbyn.pdf 970.8 kB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Bergnäset.pdf 1.1 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Bergviken.pdf 1.1 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Björkskatan Lulsundet Hällbacken och Dalbo.pdf 1.1 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Björsbyn.pdf 1.2 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Gammelstad.pdf 1.3 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Handelsstråket.pdf 1.1 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Hertsölandet.pdf 698.6 kB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Hertsön och Lerbäcken.pdf 887.7 kB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Kallax.pdf 638.1 kB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Karlsvik.pdf 1 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Kronan.pdf 1.2 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Kustvatten Luleå älvmynning.pdf 1.5 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Kustvatten norr.pdf 2.7 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Kustvatten söder.pdf 2.4 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Kustvatten ökluster.pdf 892.3 kB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Luleälven.pdf 2.1 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Luleå centrum.pdf 1.3 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Mjölkudden och Notviken.pdf 1.1 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Persön.pdf 1 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Porsön.pdf 1.1 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Rutvik.pdf 841.8 kB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Råneälven.pdf 1.3 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Råneå.pdf 1 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Skutviken.pdf 1.1 MB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Svartöstaden och Svartöberget.pdf 937.2 kB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Södra Sunderbyn.pdf 940.3 kB 2015-09-07 16.36
Områdesrekommendationer Örnäset Skurholmen Bredviken och Malmudden.pdf 1.1 MB 2015-09-07 16.36