LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge

LIS eller "Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen" är ett tillägg till framförallt program Kuststaden Luleå och Plats för mer.

Denna plan beskriver vad landsbygdsutveckling innebär och redovisar vad kommunen tittar på och tar hänsyn till (de grunder som kommunen använder) när den pekar ut LIS-områden i strandnära lägen.

För att använda LIS-utpekade områden som dispensskäl behöver de enligt Plan- och bygglagen ingå i en aktuell översiktsplan. De sex programmen bildar tillsammans med Riktningarna Luleå kommuns nya översiktsplan och därför måste även LIS-dokumentet vara med i det här sammanhanget.

Planen föreslår en första grupp av områden där dispens kan sökas med LIS som skäl. Områdena har valts ut på en översiktlig nivå och därefter kan fler områden föreslås med användning av samma grunder.

Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägenöppnas i nytt fönster (inklusive bilagor)