Utveckling Råneälven

Råneälven är en speciell del av utvecklingsplanen för Råneå med omland. Den blir ett underlag för att se om det behövs revideringar i Luleå kommuns plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Utvecklingsplanens del om Råneälven ska grunda sig i områdesrekommendationerna för Råneälven, som bland annat handlar om att bevara naturmiljön.