Medborgarkontoret, biblioteket, mötesplatser

Utveckling behövs kring kännedom om lokaler som kan hyras, hela och rena utomhusmiljöer och plats för lek och spel i Råneå.

Råneå är väl försett med mötesplatser. Det finns Medborgarkontor, bibliotek, kyrka och en tillgänglighetsanpassad lekplats i centrum. Stora satsningar har gjorts på Råneå vad gäller mötesplatser under senare år, som ett nytt utomhusbad, ny fritidsgård och Mekverkstan. Det finns även flera anläggningar för idrott och motion, elljus – och motionsspår, ridhus, utomhuspool, badhus, sporthall och idrottsplats.

Ett förbättringsområde som kom fram under bedömningen Hållbar by var att det kanske inte var känt av alla vilka lokaler som kunde hyras och var detta kan göras.

Hela och rena utomhusmiljöer och plats för lek och spel

Trygghetsundersökningen som gjordes 2012 visar på nedskräpning och skadegörelse, men känslan är att det blivit mindre nedskräpning sedan undersökningen gjordes. Mekverkstan bidrar till positiv utveckling. Underhållet är något eftersatt, till exempel efter Kärleksstigen och runt busstationen. Det finns en lekplats i centrum, men ingen lekplats i Råneå för större barn.