Granskning - förslag till Utvecklingsplan Råneå

Utvecklingsplanens övergripande syfte är att fördjupa intentionerna i program till Vision Luleå 2050, att ge vägledning för samhällets utveckling samt för mark- och vattenanvändning. Utvecklingsplanen är en fördjupning av översiktsplanen.

Utvecklingsplan Råneås målsättning är att öka Råneås befolkning och ge plats för bostäder och arbete. Utvecklingsplanen ska även öka möjligheterna till social samvaro och rekreation samt att öka möjligheterna för Råneå att vara ett stöd för hela den norra kommundelen. 

Planförslaget visas för information från och med 2017-09-26 till och med 2017-11-30
Synpunkter på Utvecklingsplan Råneå skickas in senast den 30 november

Lämna dina synpunkter på förslag till Utvecklingsplan Råneå

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Utställning

Planförslaget visas för information från och med 2017-09-26 till och med 2017-11-30 i följande lokaler:
Medborgarhuset i Råneå
Entréplan i stadshuset, Rådstugatan 11

Synpunkter på Utvecklingsplan Råneå skickas senast den 30 november till

Ange tydligt namn och adress i skrivelsen.

Välkommen att kontakta oss!
Medborgarhuset i Råneå är öppet mån 9-19, tis-ons 9-17, tors 13-17 och fre 9-17
Stadshusets reception är öppen vardagar kl 07.30-17.00 
Stadshusets växel är öppen vardagar kl 08.00 – 17.00. Tfn: 0920-45 30 00

Synpunkter på Utvecklingsplan Råneå skickas in senast den 30 november