Gång- & cykelvägar i Råneå

Gång och cykelvägar finns bitvis i Råneå, men inte sammanhållet. Inga särskilda gång- och cykelvägar finns till närliggande byar. Denna fråga ska omfattas av utvecklingsplanen.

Idag nyttjas gamla vägar, men de röjs inte vintertid. Det finns ett medborgarförslag om att bygga gång- och cykelväg till Böle. Vid en trygghetsvandring som gjordes 2009 med uppföljning 2011 framkom att det fanns stort behov av gång- och cykelvägar.

Det finns behov av att se över gång- och cykelvägar, speciellt säker skolväg, för att se vilka alternativ som kan vara aktuella både vad gäller fysiska förändringar och andra alternativ för att få en säker trafikmiljö.

I senaste Trygghetsundersökning (2012) anger 75% av boende i Råneå med omnejd att de upplever problem med trafiken. Problem som uppges är bilar som kör för fort, trafikregler som inte respekteras samt buskörning med moped och mc.