Arrangemang/Evenemang i Råneå

Råneälven har mycket högt naturvärde och är ett av Sveriges bästa fiskevatten, inte minst det berömda kräftfisket. Närheten till havet är en stor tillgång med bland annat ett fint havsbad. Närbelägna fina skogsområden finns med höga naturvärden.

Det finns besöksmål och många arrangemang som är välbesökta och av såväl råneåbor som boende från andra delar av kommunen och andra kommuner. Nämnas kan kyrkstugor, Råneåpoolen, IFKs basketcup, fotbollscup, Råneå marknad, avslutningskonsert av sommarkyrkan, slalombacke, kräftfiske, skidtävlingen Ranrännet och musikkvällar.

Även om det finns många möjligheter när det gäller besöksmål och arrangemang bedöms det finnas behov av kvalitetshöjning. Exempelvis kring Andholmen och samverkan med kringliggande byar.