Speciella värden - närhet till vatten

Inom Hertsön/Lerbäcken finns inga gångstråk längs vattnet och inte heller en tillgänglig badplats. Det är ett område som ingår i utvecklingsplanen.

De flesta boende har längre än 600 meter till ett vattenområde. Det saknas vattenkontakt och vyer mot vatten. Hertsöns närmaste vattenområde är Bredviken/Hertsöfjärden i söder och Hertsöträsk i norr.

Marken som ligger mellan Hertsön och Bredviken är detaljplanelagd som kvartersmark med användning för begravning.

Principer för närhet till vatten ska utredas till utvecklingsplanen.