Resor - säker trafikmiljö

Över hälften av de boende på Hertsön/Lerbäcken upplever att de har problem med trafiken i området. Det har också inträffat flera trafikolyckor det senaste året.

Hertsön/Lerbäcken behöver nå en säker trafikmiljö. De senaste tio åren har 153 personer skadats i trafikolyckor på Hertsön. De flesta skadades lindrigt, men 21 personer har skadats allvarligt och en person har omkommit till följd av trafikolycka. Något fler kvinnor än män skadas i trafikolyckor på Hertsön. Två tredjedelar av olyckorna har inträffat längs en gata. Näst vanligast är att olyckan inträffar på en gång- och cykelväg.

Den vanligaste formen av trafikolycka är att en fotgängare ramlar eller halkar utan att någon annan trafikant är inblandad. Det är också något som ingår i området med säker trafikmiljö.